Home Informacione Rihapja e ekonomisë nuk do të thotë se Covid-19 po largohet. Thjesht kjo vetëm bartë më shumë përgjegjësi tek ti