Home Informacione Rezultate të vaksinës premtuese u raportuan, ndërsa Trump merr ilaç anti-malarie