Home Informacione CDC në SHBA lëshon udhëzime se si të rihapen shkollat, tranziti dhe vendet e punës