Home Informacione Gjatësitë valore ultraviolete të dritës së diellit kanë fuqi në dezinfektimin kundër koronavirusit