Home Informacione A është gabim t’u jepet përparësi pacientëve më të rinj me Covid-19?