Home Informacione Pacientët e parë të injektuar në testimin e vaksinave në Mbretërinë e Bashkuar