Home Informacione Trajtimi me antibiotikë për komplikimet COVID-19 mund të nxisë bakteret rezistente