Home Informacione Suedia thotë se strategjia kundërthënëse ndaj virusit ka dëshmuar të jetë efektive