Home Informacione Koronavirusi dhe klorokuina: A ka dëshmi që funksionon?