Home Informacione Pse sëmundja pulmonare obstruktive kronike (COPD) e lidhur me pirjen e duhanit dhe COVID-19 janë dyshja më e keqe e mundshme, Meta-Analizat japin përgjigjen