Home Informacione Nëse bota nuk arrin të mbrojë ekonominë, COVID-19 do të dëmtojë shëndetin jo vetëm tani, por edhe në të ardhmen