Home Informacione Europa bën hapat e saj të parë të daljes nga izolimi, duke filluar nga Italia, Austria e Spanja