Home Uncategorized COVID-19 – Vlerësimi i përkohshëm ose një analizë e moralit, fakteve mjekësore, si dhe vendimeve politike – INTERVISTA