Home Informacione “Mjekët bëjnë pjesën e tyre, ne bëjmë pjesën tonë”, të rinjtë shqiptarë mbledhin fonde për pajisje mjekësore