Home Masat Rekomandime në lidhje me përdorimin e mbulesave të fytyrës, në zonat me përhapje të gjerë të virusit.