Home Informacione Një herë zbato – pastaj pezullo, duket se është opsioni më i mirë i distancimit social